Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Mo­gens Lyk­ke­toft De ri­ge lan­de kan sag­tens fi nde pen­ge­ne, hvis de pri­o­ri­te­rer an­der­le­des. Man kan dels eft er­spør­ge me­re med­men­ne­ske­lig­hed. Men det er og­så i den ri­ge ver­dens egen in­ter­es­se at stop­pe kon­fl ik­ter­ne i ti­de, at hjæl­pe dem, der er i nød, og at hjæl­pe i de om­kring­lig­gen­de lan­de

For­mand for FNs Ge­ne­ral­for­sam­ling

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.