Snub­len­de la

BT - - SPORTEN -

For godt et år si­den age­re­de Se­att­le Sea­hawks kryp­to­nit for Ca­ro­li­na Pant­hers’ selv­be­stal­te­deSu­per­mand med en sejr på 31- 17 i slut­spil­let. I går var selv det for­svar, der i grund­spil­let til­lod fær­re­st po­int af al­le i NFL, dog ik­ke nok til at stop­pe quar­ter­ba­ck Cam Newton, som før­te Pant­hers til en sejr på 31- 24 og en bil­let til NFC- fi na­len i en kamp, der var som nat og dag i de to halv­le­ge.

Før­ste halv­leg blev to­talt do­mi­ne­ret af Pant­hers, der be­gynd­te som lyn og tor­den. På kam­pens før­ste spil fra scrim­ma­ge spæ­ne­de Pant­hers’ running ba­ck Jo­nat­han Stewart 59 yards ned ad ba­nen med bol­den og kun­ne tre spil se­ne­re lø­be ind i endzo­ne. Og da Sea­hawksquar­ter­ba­ck Rus­sell Wil­son

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.