Su­per­mand sat­te Sea­hawks til vægs

BT - - SPORTEN - SU­PER­HELT

kort eft er ka­ste­de en in­ter­cep­tion, som blev re­tur­ne­ret til tou­ch­down af Luke Ku­e­chly stod der plud­se­lig 14- 0 til Pant­hers, der gik til pau­se med en fø­ring på 31- 0. Kom blæ­sen­de fra start I an­den halv­leg var det Sea­hawks, der kom blæ­sen­de fra før­ste fl øjt. To hur­ti­ge tou­ch­down fi k re­du­ce­ret fø­rin­gen til 14- 31. Og da Jer­mai­ne Kear­se greb et 3- yard tou­ch­down- kast fra Rus­sell Wil­son midt i fj er­de quar­ter, var spæn­din­gen til­ba­ge. Sea­hawks sat­te yder­li­ge­re tre po­int på tav­len, men tæt­te­re på kom de se­ne­ste to sæ­so­ners Su­per Bowl- del­ta­ge­re ik­ke.

Der­med står søn­da­gens NFC- fi na­le imel­lem Ca­ro­li­na Pant­hers og Arizo­na Car­di­nals, der slog Gre­en Bay Pa­ck­ers med 26- 20 nat­ten til i går i et hæs­blæ­sen­de dra­ma, der først blev af­gjort i over­tid.

New Eng­land Pa­tri­ots er den ene part i AFC- fi na­len. Hvem mod­stan­de­ren er, blev af­gjort eft er re­dak­tio­nens slut­ning, da Den­ver Bron­cos tog imod Pitts­burgh Ste­e­lers.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.