An­den­pri­o­ri­te­ten

BT - - SPORTEN -

En sty rmand til midt­ba­nen. Me­get ty der på, at Lou­is van Gaal hen­te­de den for­ker­te ty sker i som­mer. Ba­sti­an Schwe­in­stei­ger har ik­ke slå­et til – og nu ly­der mel­din­ger­ne fra Spa­ni­en, at Re­al Madrid har pla­ner om at sen­de To­ni Kroos til Man­che­ster. Det lig­ne et match.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.