Før­ste­pri­o­ri­te­ten

BT - - SPORTEN -

En an­gri­ber. Li­ver­pool lag­de i som­mer over 300 mio. kro­ner for Chri­sti­an Ben­te­ke, men Jür­gen Kl­opp er ik­ke fan af bel­gi­e­ren. Sam­ti­dig er Da­ni­el Stur­rid­ge kro­nisk ska­det, så der skal en an­gri­ber ind. På ryg­te­plan er Athletic Bil­ba­os 21- åri­ge an­gri­ber Iñaki Wil­li­ams – kendt som den hur­tig­ste spil­ler i Spa­ni­en – nævnt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.