An­den­pri­o­ri­te­ten

BT - - SPORTEN -

En må­l­mand. Si­mon Mig­no­let lig­ner ik­ke løs­nin­gen i må­let. Der går et gys gen­nem Li­ver­pool- til­hæn­ger­ne, hver gang han be­væ­ger sig ud i fel­tet. Bar­ce­lo­nas Marc- André Ter Ste­gen bli­ver kæ­det sam­men med The Reds og kun­ne lig­ne man­den, Li­ver­pool har suk­ket eft er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.