14 ting du skal vi­de

Cy­kel­sæ­so­nen blev i den­ne we­e­kend skudt igang med eta­pe­lø­be­ne San­tos Tour D ser­ve­rer BT 14 ting, du bør vi­de til 2016- sæ­so­nen

BT - - SPORTEN - NY SÆ­SON

2016 by­der på de olym­pi­ske le­ge i Rio de Ja­ni­ero i au­gust, og det på­vir­ker sæ­so­nen me­re, end man må­ske li­ge skul­le tro. For no­gen bli­ver sæ­so­nen an­der­le­des skru­et sam­men, for­di OL er det helt sto­re mål, og det kan i no­gen ud­stræk­ning gå ud over præ­sta­tio­nen i an­dre løb af den ind­ly­sen­de år­sag, at ryt­te­ren først skal top­pe i au­gust. Ru­ten til OL by­der på 256,4 km. og pas­ser til fl ere af de sto­re eta­pe­løbs­ryt­te­re med tan­ke på, at ryt­ter­ne un­der­vejs skal over en lil­le stig­ning på 1,2 km.

MAN­DAG 18. JA­NU­AR 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.