LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - SPORTEN -

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki hav­de det svært i 2015. En en­kelt sing­le­ti­tel i Ma­lay­sia blev det til på WTA- tou­ren, men el­lers var skuff el­ser­ne mar­kant fl ere end de po­si­ti­ve stun­der.

Iføl­ge Dan­ske Spil fort­sæt­ter de ke­de­li­ge tak­ter.

» Vi for­ud­ser end­nu en svær sæ­son for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki uden den helt sto­re suc­ces. De an­dre top­spil­le­re sy­nes at ha­ve sty r på Ca­ro­li­nes spil, og hun har til­sy­ne­la­den­de og for­stå­e­ligt nok ik­ke helt den sam­me selv­til­lid som tid­li­ge­re i kar­ri­e­ren. Sam­ti­dig væl­ter det frem med nye ta­len­ter « , si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke.

Dan­ske Spil, der har ad­skil­li­ge spe­ci­al- odds på Woz­ni­a­ck­is kom­men­de sæ­son, gi­ver så­le­des odds 8,00 på, at hun vin­der sin før­ste Grand Slam- ti­tel i 2016. Man har hel­ler ik­ke en tro på, at hun vin­de en OL- me­dal­je i Rio. Her gi­ver man pen­ge­ne syv gan­ge igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.