1,62

BT - - SPORTEN -

Swan­sea un­der den mid­ler­ti­di­ge træ­ner Alan Cur­tis har ik­ke fun­ge­ret godt. Med ham ved ro­ret har hol­det kun hen­tet fem po­int i seks kam­pe i Pre­mi­er Le­ague og er des­u­den rø­get ud af FA Cup’en på Ox­fords ba­ne. Tvivls­om­me dom­mer­ken­del­ser el­ler ej, Swan­sea så ik­ke godt ud i 2- 4 ne­der­la­get hjem­me til Sun­der­land i ons­dags, og nedryk­nings­fa­ren bli­ver stør­re he­le ti­den. Wat­ford har kæm­pet bravt og har over­ra­sket po­si­tivt i den­ne sæ­son, men hav­de en off day i Sout­hamp­ton. Kam­pen bør bli­ve væ­sent­ligt me­re li­ge, end od­dse­ne an­ty der.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.