3,00

BT - - SPORTEN -

Topop­gør i den næst­bed­ste ita­li­en­ske ræk­ke, hvor ræk­kens num­mer to ta­ger imod fø­rer­hol­det fra Sar­di­ni­en. Beg­ge er i fi n form, og der er lagt op til en sær­de­les jævn­byr­dig kamp. Godt nok vandt Cag­li­a­ri den om­vend­te kamp 4- 0, men Cro­to­ne er stærkt kø­ren­de hjem­me. Po­int­de­ling er op­lagt da det­te vil sik­re beg­ge mand­ska­ber en vis af­stand til for­føl­ger­ne i kam­pen om de to plad­ser, der gi­ver di­rek­te ad­gang til Se­rie A. Od­dset på uaf­gjort er og­så fal­den­de, men der er sta­dig vær­di at hen­te. Det lig­ner et lil­le ita­li­ensk ” mo­ti­va­tions- kryds” i topkam­pen..

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.