Ja, ulig­hed ska­ber kri­ser og gør os fat­ti­ge

BT - - DEBAT -

PE­TER HUM­MEL­GAARD

som vi har set si­den star­ten af 80er­ne – og som er ac­ce­le­re­ret si­den fi­nanskri­sen – har skabt en us­und uba­lan­ce i ver­den og er mo­der til al­le de stør­ste kri­ser, som vi står i li­ge nu. Det er år­sa­gen til, at vi hav­ner i øko­no­mi­ske kri­ser. Det var med til at gø­re, at fi­nanskri­sen var mu­lig. Det for­va­er­rer kli­ma­kri­sen. Det ska­ber en va­ekst­kri­se. Det er med til at pres­se mid­delklas­sen i den ve­st­li­ge ver­den. Det er med til at hol­de en mas­se men­ne­sker i fat­tig­dom i ud­vik­ling­s­lan­de­ne. Og det er for­bun­det til flygt­nin­ge­kri­sen.

DEN EKS­PLO­DE­REN­DE ULIG­HED,

VEL­STAN­DEN HAV­NER PÅ

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.