Fort­sat is­nen­de na­et­ter i ven­te

BT - - NYHEDER -

VEJ­R­UD­SIGT Kul­den vil fort­sat bi­de de na­e­ste da­ge med to­cif­re­de frost­gra­der om nat­ten. Men der er håb for­u­de for dem, der hungrer ef­ter ba­re et par gra­ders var­me. Man skal sta­dig sør­ge for at pak­ke sig godt ind, når man går uden­for de na­e­ste da­ge. Isa­er om nat­ten og de tid­li­ge mor­gen­ti­mer, hvor der de kol­de­ste ste­der kan va­e­re he­le 15 gra­ders frost.

Det er isa­er folk, der bor i Nord­jyl­land og Nord­s­ja­el­land, der skal hu­ske den sto­re jak­ke og de var­me­ste hand­sker. Her bli­ver nat­ten til ons­dag og nat­ten til tors­dag samt mor­gen­ti­mer­ne ek­stremt kol­de, mens man i re­sten af lan­det vil lig­ge på om­kring fem til ti gra­ders frost. Om da­gen vil tem­pe­ra­tu­rer­ne lig­ge li­ge un­der fryse­punk­tet.

»De na­e­ste da­ge vil det sta­dig va­e­re ek­stremt koldt. Det vil sam­ti­dig det me­ste af ugen veks­le mel­lem lidt sol og en­kel­te sne­by­ger rundt om­kring,« forta­el­ler Anja Bod­holdt, me­te­o­r­o­log hos DMI. Var­me på vej Ef­ter de kol­de da­ge, der er for­u­de, for­ven­ter hun, at der nat­ten til fre­dag kom­mer var­me­re luft ve­st­fra, så vi for­ment­lig vil kom­me på den var­me si­de af 0.

»Men det er sva­ert at si­ge pra­e­cist, for­di kul­den har bidt sig fast så la­en­ge, så det kan ta­ge la­en­ge­re tid, end prog­no­ser­ne li­ge mel­der om,« for­kla­rer Anja Bod­holdt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.