Va­ti­ka­net får be­søg af Iran

BT - - NYHEDER -

Irans pra­esi­dent Has­san Rouha­ni skal i na­e­ste uge på be­søg i Frank­rig og Ita­li­en på sin før­ste Eu­ro­pa-rej­se, ef­ter sank­tio­ner­ne mod Iran er ble­vet op­ha­e­vet.

Rouha­ni skal til Ita­li­en 25. ja­nu­ar. I Rom skal han ha­ve mø­der med bå­de Ita­li­ens pra­esi­dent og lan­dets pre­mi­er­mi­ni­ster samt er­hvervs­le­de­re. På an­den­da­gen af sit mø­de skal han mø­des med pa­ve Frans, op­ly­ser en diplo­ma­tisk kil­de til Reu­ters.

Det for­ri­ge of­fi­ci­el­le be­søg i Va­ti­ka­net fo­re­ta­get af en iransk pra­esi­dent var i 1999, da Mo­ham­mad Kha­ta­mi mød­tes med pa­ve Jo­han­nes Paul II. Kha­ta­mi delt­og og­så i pa­ve Jo­han­nes Pauls be­gra­vel­se i 2005.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.