Con­nie Ni­el­sen som Won­der Wo­mans mor

BT - - NYHEDER -

FILM Den dansk­fød­te, in­ter­na­tio­na­le Hol­lywood-sku­e­spil­ler Con­nie Ni­el­sen har sco­ret en ny ka­em­perol­le. Den 50-åri­ge fre­de­riks­hav­ner skal nem­lig spil­le Won­der Wo­mans mor, Hip­po­ly­ta - dron­nin­gen af Ama­zo­nas, i fil­ma­ti­se­rin­gen af teg­ne­se­ri­e­hel­tin­den, skri­ver The Hol­lywood Repor­ter.

Og Con­nie Ni­el­sen selv jub­ler over an­non­ce­rin­gen på sin Twit­ter-pro­fil:

»Er vir­ke­lig glad for at spil­le Qu­e­en Hip­po­ly­ta i DC Co­mi­cs ’Won­der Wo­man’ og ar­bej­der al­le­re­de hårdt med for­be­re­del­ser­ne,« ly­der det fra den dan­ske dar­ling.

Won­der Wo­man er en ama­zo­ne med rød­der i den gra­e­ske myto­lo­gi, og hun ka­em­per for at for­hin­dre on­de kra­ef­ter i at over­ta­ge ver­dens­her­re­døm­met. Chris Pi­ne på rol­le­li­sten Det bli­ver den re­la­tivt ukend­te is­ra­el­ske sku­e­spil­ler Gal Ga­dot, der spil­ler ti­tel­rol­len, mens Hol­lywood-hug­get Chris Pi­ne og ’Hou­se of Cards’-stjer­nen Ro­bin Wright og­så er på rol­le­li­sten.

I 2000 med­vir­ke­de Con­nie Ni­el­sen i det fem­dob­bel­te Oscar­vin­den­de brag ’Gla­di­a­tor’ over for Rus­sell Crowe og Jo­aquin Pho­e­nix og har si­den va­e­ret på rol­le­li­sten i fle­re dan­ske pro­duk­tio­ner - der­i­blandt Sus­an­ne Bi­er­dra­ma­et ’Brød­re’ og Lars von Tri­ers ’Nymp­ho­ma­ni­ac’.

’Won­der Wo­man’ får dansk bi­o­graf­pre­mi­e­re den 29. ju­ni 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.