Kul­tur Ver­dens­be­røm­te bryster fyl­der

BT - - KULTUR -

JAN ERIK­SEN:

****** ’The Es­sen­ti­al Por­ter Wa­go­ner & Dol­ly Par­ton’ Al­bum

FEJRING Hun kal­der si­ne bryster ’mi­ne pi­ger’. Pra­e­cis hvor me­get si­li­ko­ne, der be­fin­der sig i Dol­ly Par­tons ver­dens­be­røm­te ka­va­ler­gang, vi­des ik­ke. El­ler bo­tox i an­sig­tet for den sags skyld. Da­gens 70 års fød­sel­ar - Dol­ly Par­ton - er ba­re 153 cm høj og ve­jer 52 kg. Men på de fle­ste an­dre om­rå­der er hun stor.

Den ame­ri­kan­ske co­un­try­stjer­ne er som frak­ken i et af hen­des stør­ste hits, ’Co­at of Ma­ny Co­lours’ - en frak­ke med man­ge far­ver.

Sig nav­net Dol­ly Par­ton - spil evt. Dol­ly er en god ven af Cat Ste­vens, i dag Yu­sef Is­lam, og de har ar­bej­det sam­men fle­re gan­ge. Da Is­lam i 2004 blev na­eg­tet in­drej­se i USA ef­ter 11. sep­tem­ber - han blev for­veks­let med en mi­li­tant is­la­mist - tog hun ham i for­svar. Det hav­de Dol­lys fanbase i Bi­bel­ba­el­tet sva­ert ved at ka­pe­re. Dol­ly Par­ton støt­ter ho­mo­seksu­el­le ae­g­te­ska­ber: ’Selv­føl­ge­lig skal de ha­ve lov til at bli­ve gift. De skal li­de som os an­dre’. Da hun stod bag en tema­dag for bøs­ser i Dol­lywood modt­og hun trus­ler fra Ku Klux Kla­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.