KOM­MEN­TAR

BT - - POLEN 2016 -

Sej­ren blev alt­så he­vet hjem til sidst. Det aen­drer dog ik­ke på, at der nu er skabt stor usik­ker­hed om Dan­marks ni­veau. Så­dan må det va­e­re, når hånd­bold­her­rer­ne bli­ver pres­set til det yder­ste af et af de dår­lig­ste hold ved den­ne slut­run­de

FO­TO: LI­SE­LOT­TE SA­BROE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.