Ind og ud af FCK

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SKIF­TE­DAG som kø­ben­hav­ner­ne har hen­tet i Gent i Bel­gi­en.

»Erik er en bund­so­lid cen­ter­for­sva­rer med er­fa­ring fra in­ter­na­tio­nal klub og lands­holds­fod­bold. Han er li­ge nu første­valg på det sven­ske lands­hold på sin po­si­tion og har vist, at han kan hånd­te­re van­ske­li­ge op­ga­ver, selv når han er ude af kamp­form, som han for ny­lig vi­ste i de to EM-play­off-kam­pe mod Dan­mark,« si­ger Stå­le Sol­bak­ken til klub­bens hjem­mesi­de.

»Ser man på trup­pen ef­ter sal­get af Amar­tey og kon­trakt­si­tu­a­tio­nen ge­ne­relt, er vi nu da­ek­ket godt ind bå­de på kort og langt sigt.«

Stå­le Sol­bak­ken har ik­ke pla­ner om at hen­te en di­rek­te er­stat­ning for Da­ni­el Amar­tey, da han fø­ler, at trup­pen er til­stra­ek­ke­lig sta­erk frem mod for­å­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.