1,90

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det lig­ner ik­ke man­ge mål i Es­b­jerg i af­ten. Rung­sted har klart sin styr­ke i det de­fen­si­ve spil, mens der mang­ler fart i of­fen­si­ven, og der­for er man fak­tisk det mindst scoren­de hold i ra­ek­ken. Det se­ne­ste ind­byr­des op­gør, som godt nok var i Hørs­holm, var me­get chan­ce­fat­tig og in­de­holdt da og­så kun ét mål - og ser man de tre ind­byr­des op­gør i sa­e­so­nen, så er al­le da og­så gå­et un­der den­ne må­l­linje. På ude­ba­ne mod Es­b­jerg vil det over­ra­ske me­get, hvis ik­ke Rung­sted star­ter med et lavt ud­gangs­punkt, hvor­for pri­sen på få mål i kam­pen er flot.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.