2,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

På pa­pi­ret bur­de det va­e­re en smal sag for Aston Vil­la at slå Wycom­be, men spørgs­må­let er, hvor me­get Aston Vil­la sat­ser på po­ka­len? Lør­dag skal man ud i lo­kal­brag mod West Bromwich, og spørgs­må­let er, om ik­ke det har langt stør­re pri­o­ri­tet end den­ne kamp. Wycom­be kan kom­me i sta­er­ke­ste op­stil­ling, og med en mu­lig kas­se­kamp mod Man­che­ster Ci­ty i ven­te er der in­gen tvivl om, at ga­ester­ne fra Le­ague Two kom­mer i sta­er­ke­ste op­stil­ling og vil sa­el­ge sig me­get dyrt. Alt an­det li­ge skal over­ra­skel­sen ik­ke va­e­re så langt va­ek end­da.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.