2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der kun­ne godt va­e­re lagt op til man­ge mål i den­ne om­kamp. Det før­ste op­gør end­te 2-2 ef­ter en un­der­hol­den­de kamp, og da beg­ge klub­ber ik­ke sat­ser det vil­de på po­ka­len og der­for ik­ke gi­der i for­la­en­get spil­le­tid, vil det over­ra­ske me­get, hvis ik­ke beg­ge hold gik hårdt ef­ter sej­ren mod slut­nin­gen af kam­pen. Der­til kom­mer, at va­er­ter­ne må stil­le med helt uru­ti­ne­re­de Max O’Leary på mål - han star­ter in­de for før­ste gang no­gen­sin­de, og det bør va­e­re et plus for et spil på man­ge mål. Alt i alt er det et gan­ske fint odds på tre mål el­ler me­re i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.