Hem­me­lig­he­den bag 46- åri­ge Lopez’ krop

BT - - NYHEDER -

og­så sig selv syn­di­ge sa­ger en gang imel­lem, rø­ber ken­di­stræ­ne­ren. Et spørgs­mål om ba­lan­ce » Hun er en me­get af­ba­lan­ce­ret per­son, så hun hol­der sig ik­ke til­ba­ge ved ek­sem­pel­vis Thanks­gi­ving el­ler på en fe­rie med si­ne børn. Det er en af grun­de­ne til, at træ­ning er så vig­tigt at væ­re kon­se­kvent med, så vi ik­ke skal ud i en ek­strem slan­ke­kur. «

Selv har Jen­ni­fer Lopez for­talt, at al hen­des kostind­tag hand­ler om ba­lan­ce og må­de­hold.

» Jeg spi­ser sta­dig mad, jeg el­sker, men i mo­de­ra­te mæng­der. Jeg næg­ter ik­ke mig selv no­get. Jeg er kon­stant på far­ten, så jeg har sun­de sna­cks som frugt el­ler grønt­sa­ger med mig i ta­sken, « har hun sagt til Pe­op­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.