Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

An­ders Bon­do Chri­sten­sen Jeg kan godt for­stå de læ­re­re, der væl­ger no­get an­det, når man er så pres­set. Hvis jeg skul­le væl­ge læ­rer­ud­dan­nel­sen i dag, vil­le jeg tæn­ke mig godt om. Læ­rerjob­bet er det bed­ste i ver­den, men det kan bli­ve en be­last­ning, hvis man ik­ke fø­ler, at man gør det godt nok

Dan­marks Læ­rer­for­e­ning, til TV2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.