Rus­se­re el­sker det kol­de gys

BT - - NYHEDER -

På bil­le­det ses en kvin­de, der ta­ger en iskold duk­kert i det cen­tra­le Moskva. Hun er med i den or­to­dok­se krist­ne be­væ­gel­se, som hvert år i ja­nu­ar mar­ke­rer de­res tros høj­tid ved at sæn­ke krop­pen ned i iskoldt vand - en­ten i et bas­sin el­ler i flo­den.

Den rus­sisk- or­to­dok­se kir­ke har på ver­dens­plan me­re end 80 mil- li­o­ner med­lem­mer, og den er i dag iden­ti­fi­ce­ret med rus­sisk kul­tur og hi­sto­rie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.