Har­din­ger: Shu- bi- dua ko­pi­e­re­de nær­mest

BT - - KULTUR -

NÅR HEL­TE­NE DØR Når Østre Gas­værk i mor­gen blæn­der op for ’ Shu- bi- dua the Musical’, så le­ver Glenn Freys mu­sik og­så vi­de­re her. Da Mi­cha­el Har­din­ger i sin tid kom­po­ne­re­de shub­ber­nes stør­ste hits, var han nem­lig me­re end al­min­de­ligt in­spi­re­ret af Glenn Freys le­gen­da­ri­ske grup­pe The Eag­les, der bl. a. hit­te­de med san­ge som ’ Ho­tel Ca­li­for­nia’ og ’ Des­pe­ra­do’. » Ja, vi skrev sgu nær­mest af for at kom­me til at ly­de så me­get som mu­ligt som ’ The Eag­les’. Og Shu- bi­dua- san­ge som ’ Hva­len Hval­borg’, ’ Vuf­fe­li­vov’, ’ Co­ster Kal­lund­bord’ og ’ Aske­pot’ er ren Eag­les. De var vo­res hel­te, « si­ger Mi­cha­el Har­din­ger, der til­brag­te nat­ten til tirs­dag med at lyt­te til si­ne gam­le Eag­les- pla­der.

Kom­po­nist, san­ger og gu­i­ta­rist Glenn Frey dø­de man­dag.

» Med Glenn Frey dør en del af mu­sik­hi­sto­ri­en. Når man lyt­te­de til hans san­ge, så kun­ne man sim­pelt­hen se USAs land­ska­ber for sig, « si­ger Har­din­ger, der selv bor i Fl­o­ri­da. Ind­led­te det he­le Glenn Frey blev kun 67 år gam­mel. Iføl­ge fa­mi­li­en dø­de den lyk­ke­ligt gif­te far til tre af en kom­bi­na­tion af lun­ge­be­tæn­del­se og akut tarm­be­tæn­del­se. Sid­ste som­mer slut­te­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.