Od­dset- spil­ler ram­te odds 35.581

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Nat­ten til tirs­dag blev en sær­de­les ind­brin­gen­de én af slagsen for en Od­dset- kun­de med hang til ame­ri­kansk ba­sket­ball.

Fi­re ud af ti NBA- kam­pe end­te nem­lig uaf­gjort ef­ter or­di­nær spil­le­tid og li­ge net­op dis­se tæt­te op­gør hav­de Od­dset- spil­le­ren fra Søl­le­sted på Lol­land lu­ret på for­hånd og ud­valgt til sin kupon.

Så­le­des gav de fi re kam­pe » li­ge på « et helt vildt odds 35.581, og med et ind­skud på fem kro­ner gav fi rlin­gen ale­ne 177.905 kro­ner.

Spil­le­ren lod sig dog ik­ke nø­jes med det. Han hav­de nem­lig og­så spil­let de fi re kam­pe som sin­ger, og i sy­ste­mer­ne 2/ 4 og 3/ 4 for fem kro­ner ræk­ken og end­te der­med sam­let at få en ge­vinst på 236.245 kro­ner for blot 75 kro­ner.

Gan­ske godt gå­et af Od­dset­spil­le­ren fra Lol­land, der la­ve­de kupo­nen man­dag eft er­mid­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.