1,43

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sas­suo­lo har væ­ret en af sæ­so­nens po­si­ti­ve over­ra­skel­ser, og selv om man se­ne­st tab­te i Na­po­li, spil­le­de man godt og un­der­stre­ge­de, at man ik­ke skal un­der­vur­de­res. Hjem­me har hol­det væ­ret frem­ra­gen­de i den­ne sæ­son og end­nu ik­ke tabt, og der­for vir­ker det til at væ­re et sik­kert spil, at de ik­ke ta­ber til Tor­i­no. Gæ­ster­ne im­po­ne­rer mod­sat ik­ke. Godt nok slog man Fro­si­no­ne i søn­dags, men de frem­står og­så som en klar nedryk­ker, så det im­po­ne­rer ik­ke al­ver­den. Før det fulg­te en se­rie på tre ne­der­lag i træk, så det er svært at se dem vin­de den­ne kamp.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.