5,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Re­tu­ro­p­gør i den lil­le po­kal­tur­ne­ring FA Trop­hy, som Chel­ten­ham ik­ke sat­ser det vil­de på. Må­let for sæ­so­nen er op­ryk­ning, og der­for send­te ma­na­ger Gary Jo­hn­son næ­sten ude­luk­ken­de re­ser­ve­spil­le­re på ba­nen i den før­ste kamp i Ox­ford, hvor man var hel­di­ge med at hen­te 2- 2. Med topop­gør søn­dag mod Dover vil det over­ra­ske, hvis Chel­ten­ham nu skul­le kom­me i stær­ke­ste op­stil­ling, mens Ox­ford Ci­ty mod­sat vir­ker til at sat­se på tur­ne­rin­gen. I så fald skal for­skel­len på de to hold ik­ke væ­re så stor igen, og her sat­ses der­for på en sejr til gæ­ster­ne.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.