Luk­ker gra­en­sen mod Gra­e­ken­land

BT - - NYHEDER -

Ma­kedo­ni­en har luk­ket sin gra­en­se mod Gra­e­ken­land for flygt­nin­ge. Det op­ly­ser ma­kedonsk po­li­ti ons­dag. Iføl­ge po­li­ti­et har gra­en­sen va­e­ret luk­ket si­den tirs­dag af­ten.

600 flygt­nin­ge er an­gi­ve­ligt stran­det i om­rå­det, hvor po­li­ti­et blo­ke­rer vej­en for de man­ge hund­re­de flygt­nin­ge, der for­sø­ger at nå til Nor­d­eu­ro­pa.

Tid­li­ge­re ons­dag med­del­te re­ge­rin­gen i Østrig, at al­pelan­det vil be­gra­en­se an­tal­let af men­ne­sker, som får lov til at sø­ge om asyl, til 1,5 pro­cent af be­folk­nin­gen over de na­e­ste fi­re år.

Få ti­mer se­ne­re lød det fra den ser­bi­ske mi­ni­ster for mi­gra­tion, at Ser­bi­en vil be­gyn­de at be­gra­en­se an­tal­let af flygt­nin­ge, som får lov at pas­se­re gen­nem lan­det vi­de­re mod Østrig og Tys­kland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.