Zor­nig til­talt for men­ne­skes­mug­ling

BT - - NYHEDER -

For­fat­ter, di­rek­tør og stif­ter af Bør­ne­hu­set Zor­nig Lis­beth Zor­nig An­der­sen er blandt de syv per­so­ner, som an­kla­ge­myn­dig­he­den ved Sydsja­el­lands og Lol­land-Falsters Po­li­ti i går valg­te at til­ta­le for men­ne­skes­mug­ling. Det be­kra­ef­ter hun over for Ritzau.

»Jeg kan be­kra­ef­te, at jeg og min mand er to af de syv til­tal­te. Vi er til­talt i en fa­el­les sag,« si­ger Lis­beth Zor­nig til Ritzau.

I be­gyn­del­sen af sep­tem­ber sid­ste år, da Dan­mark op­le­ve­de en strøm af flygt­nin­ge kom­me til lan­det, valg­te den kend­te for­fat­ter at trod­se loven og trans­por­te­re flygt­nin­ge og mi­gran­ter til Sve­ri­ge.

Lis­beth Zor­nig An­der­sen blev ef­ter­føl­gen­de sig­tet for men­ne­skes­mug­ling af po­li­ti­et. Og selv om sig­tel­sen nu er endt med en til­ta­le, for­try­der hun ik­ke.

»Jeg for­try­der ik­ke. Det må du ger­ne ci­te­re mig for,« si­ger Lis­beth Zor­nig An­der­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.