David Bowie af­vi­ste Cold­play

BT - - NYHEDER -

KRI­TISK SANS Med­lem­mer­ne af det bri­ti­ske suc­ces­band Cold­play var li­ge­som det me­ste af den mu­sikin­ter­es­se­re­de ver­den dybt be­rør­te, da po­pi­ko­net David Bowies død plud­se­lig var en uven­tet re­a­li­tet. De bri­ti­ske hits­ned­ke­re hav­de mas­ser af ro­sen­de ord til den af­dø­de Bowie, men in­drøm­me­de sam­ti­dig, at de fak­tisk hav­de for­søgt at stab­le et sam­ar­bej­de på be­ne­ne med den le­gen­da­ri­ske ’Zig­gy Star­dust’, som be­stemt ik­ke faldt i god jord.

»Vi har en­gang sendt en sang til ham og spurgt, om han ik­ke nok vil­le syn­ge med på den. Der var et styk­ke i den, der hav­de så­dan lidt David Bowie-ka­rak­ter,« forta­el­ler trom­mesla­ger Will Cham­pion til mu­sik­ma­ga­si­net NME.

Cold­play-for­san­ger Chris Martin sat­te sig ned og skrev et hø­fligt brev til Bowie med en an­mod­ning om, at Bowie skul­le syn­ge med Cold­play.

»David Bowie vend­te til­ba­ge og sag­de: ’Det er ik­ke en ret god sang, er det vel?’,« hu­sker Will Cham­pion og fort­sa­et­ter:

»Okay. Det ta­ger vi som et nej. Han var me­get på­pas­se­lig, han vil­le ik­ke ba­re la­eg­ge navn til hvad som helst.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.