’Ti­m­in­gen var god’

BT - - POLEN 2016 -

FART & TEM­PO og ti­m­in­gen til hin­an­den var god. Me­get af det kom­mer og­så af - og selv­om det ly­der døds­sygt, er det rig­tigt, at vi af­le­ve­rer fle­re gan­ge frem og til­ba­ge til hin­an­den, in­den vi star­ter vo­res ting, så vi er i hø­je­re fart i ste­det for at star­te det he­le op, når vi er stil­le­stå­en­de. Vi har in­gen spil­le­re, der ger­ne vil spil­le i lavt tem­po og så plud­se­lig eks­plo­de­re. Vi har al­le brug for at kom­me i fart, så det var godt, det lyk­ke­des i dag,« si­ger Mensah, der var sendt på ba­nen med kla­re des­si­ner fra Gud­mun­dur Gud­munds­son om, at tem­po­et skul­le pres­ses i vej­ret. Sinds­sygt sva­ert »Vi har selv­føl­ge­lig haft det som te­ma, at de vi skul­le fin­de far­ten fra start i ste­det for ef­ter 10-15 mi­nut­ter som i de før­ste kam­pe. At det vil­le va­e­re dej­ligt at spil­le 60 mi­nut­ter med højt tem­po. Og så­dan blev det jo hel­dig­vis og­så i dag,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.