DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Et chok-exit fra Au­stra­li­an Open har gi­vet an­led­ning til spe­ku­la­tio­ner om Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is kar­ri­e­re.

Hos spil­le­sel­ska­bet Nor­di­cBet ly­der vur­de­rin­gen, at dan­ske­ren må vin­ke per­ma­nent far­vel til ver­den­stop­pen.

Så­le­des har book­ma­ke­ren sat odds på Woz­ni­a­ck­is ud­vik­ling de kom­men­de fi­re år, og det er ik­ke po­si­tiv la­es­ning for dan­ske­ren.

Der er he­le 10 gan­ge pen­ge­ne på, at hun vin­der en Grand Slam-tur­ne­ring in­den ud­gan­gen af 2020, og ot­te gan­ge pen­ge­ne på, at hun ba­re når top fem i ver­den in­den da.

»Kam­pen mod Pu­tint­se­va ud­stil­le­de ef­ter vo­res vur­de­ring Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki. Uover­vin­de­lig­he­den, hun tid­li­ge­re har ud­strå­let, er helt va­ek, og hen­des el­lers så sta­er­ke fy­sik be­gyn­der at slå rev­ner,« ly­der det fra Nor­di­cBets od­ds­sa­et­ter Ton­ni Munk Jensen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.