1,66

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Va­len­cia er et af de hold, der kan til­la­de sig at sat­se på Co­pa dey Rey på grund af hol­det ik­ke kan nå det vil­de i liga­en, og i den se­ne­ste run­de mod Gra­na­da var man da og­så helt over­leg­ne og vandt sam­let 7-0. Her ga­el­der det et Las Pal­mas-hold, som gi­vet­vis har si­ne pri­o­ri­te­ter helt kla­re. Det ga­el­der over­le­vel­se i liga­en, og her skal man man­dag ud i et me­get vig­tigt op­gør mod Le­van­te, hvor­for det vil over­ra­ske, hvis ik­ke Las Pal­mas kom­mer til det­te op­gør med en mas­se re­ser­ver. Til­med er der re­tur­kamp, så ga­ester­ne le­ver med et smalt ne­der­lag.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.