3,70

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mid­te­ro­p­gør i SHL med en alt for stor fa­vo­rit. Växjö er nem­lig in­de i en dår­lig pe­ri­o­de med tre ne­der­lag i tra­ek, hvor spe­ci­elt det kla­re ne­der­lag hjem­me til Malmö var langt un­der ni­veau, og ef­ter det se­ne­ste ne­der­lag til Skel­l­ef­teå var mel­din­ger­ne fra lej­ren da og­så, at man var uden selv­til­lid. Til den­ne kamp er Vil­le Le­i­no hen­tet ind for at for­sta­er­ke of­fen­si­ven, men spørgs­må­let er, om det er nok. Öre­bro er mod­sat i glim­ren­de form med tre sej­re i tra­ek, og får end­da Ale­xan­der Hell­ström og An­ders Eriks­son med igen. Der må lig­ge et fint spil på 2-tal­let.

Od­dset er fun­det hos Unibet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.