Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Jens Ved­sted-Han­sen Hvis det er tan­ken at op­si­ge Den Eu­ro­pa­ei­ske Men­ne­ske­ret­tig­heds­kon­ven­tion helt el­ler del­vist, så bli­ver vo­res EU-med­lem­skab al­vor­ligt tru­et ef­ter min vur­de­ring

Pro­fes­sor, Aar­hus Uni­ver­si­tet. Om LAs for­slag om sus­pen­de­ring af flygt­nin­ge­kon­ven­tio­nen. På jp.dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.