T EGET MORD

BT - - NYHEDER -

KGB-agent An­drej Lu­ga­voj og en tid­li­ge­re bo­dygu­ard, Dmi­trij Kov­tun. De to na­eg­ter sig skyl­di­ge, og Rusland na­eg­ter at ud­le­ve­re dem. De har for­kla­ret fun­det af po­lo­ni­ums­por i de­res ho­telva­e­rel­ser med, at det i vir­ke­lig­he­den var Litvi­nen­ko, der for­søg­te at dra­e­be dem. Sa­gen ud­lø­ste en diplo­ma­ti­ske isvin­ter mel­lem Stor­bri­tan­ni­en og Rusland. Beg­ge lan­de ud­vi­ste diplo­ma­ter. En ra­ek­ke bri­ti­ske po­li­ti­ke­re op­for­drer til må­l­ret­te­de sank­tio­ner mod de in­vol­ve­re­de.

Om­fat­ten­de hjer­te­pro­ble­mer. Po­lo­ni­um går ind i blo­det og spre­der gif­ten end­nu hur­ti­ge­re i krop­pen. For­gif­tet mad pas­se­rer ma­ven, øde­la­eg­ger krop­pens va­ev og for­år­sa­ger vold­som­me opkast­nin­ger. Alek­s­an­der Litvi­nen­ko dø­de på et ho­spi­tal i Lon­don i novem­ber 2006 ef­ter en for­gift­ning med det ra­dio­ak­ti­ve stof po­lo­ni­um. Litvi­nen­ko var en af­hop­pet agent for den rus­si­ske sik­ker­hed­s­tje­ne­ste FSB. Han hav­de få­et po­li­tisk asyl i Stor­bri­tan­ni­en, ef­ter han hav­de an­kla­get FSB for kor­rup­tion og ma­fi­a­for­bin­del­ser. Iføl­ge bri­ti­ske ef­ter­for­ske­re blev Litvi­nen­ko for­gi­vet af to rus­si­ske stats­bor­ge­re, der ar­bej­de­de for FSB: Den tid­li­ge­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.