N rø­de lø­ber

BT - - NYHEDER -

Bent Fa­bri­ci­us-Bjer­re ar­bej­der på en ny musical. »Jeg skri­ver på en musical i øje­blik­ket, og den bli­ver sat op til ef­ter­å­ret i provin­sen, hvor­ef­ter

den kom­mer til Kø­ben­havn.« Han ro­ste Shu-bi-dua for at ha­ve

le­ve­ret ge­di­gent hånd­va­erk gen­nem man­ge år og frem­ha­e­ve­de de man­ge ’fi­nur­lig­he­der’ i bå­de tekst og mu­sik som år­sa­gen til ban­dets suc­ces. ’Står på en al­pe­top’, lød det uden tø­ven fra Bent Fa­bri­ci­us-Bjer­re, der var i sel­skab med sin ko­ne

Ca­mil­la Arndt.

Sku­e­spil­le­ren

der nok er bedst kendt fra rol­len som Ben­ny i Ol­sen Ban­den-fil­me­ne, er langt­fra på vej på pen­sion, selv om han er 81 år og støt­ter sig til en stok: »Jeg har det skønt,« lød det fra Grunwald, der ’har et pro­jekt kø­ren­de’ in­den for te­a­ter. Men løf­te slø­ret for det vil­le han ik­ke. »Nej, så kan du li­ge så godt spør­ge mig, hvor­når jeg hol­der op med at le­ve,« sag­de Mor­ten Grunwald, der fort­sat­te med at ci­te­re Ham­let: »Sker det ik­ke nu, så sker det si­den, og sker det ik­ke si­den, så sker det dog en­gang. Va­er be­redt, det er sa­gen, Hora­tio.«

Fo­to: Si­mon La­es­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.