Smuk­fest ud­solgt på re­kord­tid

BT - - NYHEDER -

Al­le­re­de ons­dag af­ten kun­ne mu­sik­festi­va­len Smuk­fest mel­de ud­solgt af par­toutarm­bånd, og det er der­med ik­ke la­en­ge­re mu­ligt at få fat i en bil­let, der ga­el­der al­le festi­va­lens da­ge.

’Ud­solgt! Ka­eft, I er vil­de Der er jo et halvt år til festi­val­tid, sik­ke et en­ga­ge­ment, ’skri­ver Smuk­fest på Fa­ce­book.

Først den 26. ja­nu­ar of­fent­lig­gø­res pro­gram­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.