BT AN­BE­FA­LER – DET SKAL DU SE

BT - - TV-GUIDE -

LOT­TE SCHARFF Jour­na­list

’In­de­fra’

Do­ku­men­tar Uan­set hvad han la­ver, er man er al­tid i godt sel­skab med An­ders Ag­ger. I den sid­ste tid har man­den med lan­dets bed­ste spe­a­ker­stem­me få­et lov til at tra­en­ge ind i mil­jø­er, som nor­malt er to­talt luk­ket land for os an­dre dø­de­li­ge i pro­gram­mer­ne ’In­de­fra med An­ders Ag­ger’. Det er og­så til­fa­el­det med af­te­nens ud­sen­del­se. BENJA­MIN MUNK LUND Sport­s­chef

Dan­mark-Spa­ni­en

Hånd­bold Jeg er helt sik­kert på plads ved ska­er­men søn­dag af­ten, når Dan­mark spil­ler den før­ste kamp i EM’s mel­lem­run­de mod Spa­ni­en. Det bli­ver den hidtil sva­e­re­ste op­ga­ve for dan­sker­ne, når vi står over for det hold, som ved VM sid­ste år slog Dan­mark ud i kvart­fi­na­len med en scor­ing i sid­ste se­kund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.