Hund­e­dy­re dyr

BT - - TV-GUIDE -

Per­nil­le og Erik fra Sten­lø­se på Sja­el­land har net­op brugt 22.000 kr. på at kø­be to hunde. De har og­så købt en bil, selv­om Erik al­le­re­de har en stå­en­de hos nog­le ven­ner, som han ba­re ik­ke li­ge har ta­get sig sam­men til at få re­pa­re­ret. Sam­let skyl­der de na­e­sten 1,2 mil­li­on kro­ner, og det, de be­ta­ler af, da­ek­ker kun li­ge ren­ter­ne. Øko­no­mi­eks­per­ten Car­sten Lin­ne­mann gra­ver dy­be­re i sa­gen, og det vi­ser sig hur­tigt, at Per­nil­le og Erik er ble­vet hvirv­let ind i et py­ra­mi­de­spil, der tru­er med at dra­e­ne de­res øko­no­mi end­nu me­re. Det er tid til et nyt ner­vepi­r­ren­de af­snit af ’Luksus­fa­el­den’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.