Vig­ti­ge po­int

BT - - TV-GUIDE -

Man­che­ster Uni­ted er ude ef­ter vig­ti­ge po­int, når hol­det i den­ne 23. spil­ler­un­de i Pre­mi­er Le­ague ta­ger imod Sout­hamp­ton hjem­me på le­gen­da­ri­ske Old Traf­ford. Way­ne Roo­ney og co. ind­led­te sa­e­so­nen pa­ent, men en uhel­dig sti­me i lø­bet af vin­te­r­en har ko­stet vig­ti­ge po­int i top­pen af ta­bel­len, og hvis der skal hol­des liv i drøm­me­ne om en top-pla­ce­ring, så skal der tre po­int på kon­to­en i dag mod Sout­hamp­ton. Sid­ste gang vandt Man­che­ster med 3-2. Ni­els Chri­sti­an Fre­de­rik­sen og Jan Møl­by kom­men­te­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.