Ta­lent for heavy og yoyo

BT - - TV-GUIDE -

Jarl Fri­is-Mik­kel­sen, Ce­ci­lie Las­sen, Na­biha og Pe­ter Frö­din fort­sa­et­ter jag­ten på Dan­marks stør­ste ta­lent på den na­est­sid­ste au­di­tiondag. End­nu en gang bli­ver dom­mer­pa­ne­let bla­est ba­g­over af de over­ra­sken­de, sjove og ma­er­kva­er­di­ge ta­len­ter, som ind­ta­ger sce­nen. De ta­ger blandt an­det imod to Dis­ney­syn­gen­de sø­stre, et heavy me­tal-band med en over­ra­skel­se i ae­r­met og to yoy­o­spil­len­de fy­re fra Aar­hus, der ud­for­drer Pe­ter Frö­din. Og så bli­ver al­le be­va­e­ge­de, da en ung mands sa­er­li­ge ta­lent får tå­rer­ne til at tril­le hos Na­biha.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.