Hur­ti­ge hjer­ner

DA­GENS TIP lør­dag

BT - - TV -

Af­te­nen by­der på hjer­ne­gym­na­stik i en ob­ser­va­tions­test med gym­na­ster fra det dan­ske lands­hold, sprog­li­ge ud­for­drin­ger og en ner­vepi­r­ren­de test i mul­ti­ta­sking, hvor del­ta­ger­nes ma­te­ma­ti­ske ev­ner og hur­tig­hed ge­ne­relt bli­ver af­gø­ren­de for de­res frem­tid i kon­kur­ren­cen. Ga­et med, og test di­ne ev­ner in­den­for de for­skel­li­ge in­tel­li­gen­ser. Kon­ge­ri­gets klo­ge­ste DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.