Ka­ne er klar

BT - - TV -

Alan Par­dew var be­stemt ik­ke til­freds med sin må­l­mand Way­ne Hen­ne­sey, der for an­den run­de i tra­ek så skidt ud i fle­re si­tu­a­tio­ner, da Crystal Pa­la­ce fi k klø på ude­ba­ne hos Man­che­ster Ci­ty. Pa­la­ce har sta­dig ik­ke vun­det si­den jul og er hel­ler ik­ke fa­vo­rit­ter, når by­s­bør­ne­ne fra Tot­ten­ham kom­mer til Syd­lon­don med fri­ske sej­re i ba­ga­gen. Fod­bold 6'eren: 15.45

Da sur­fe­ren og even­ty­re­ren Ben Fin­ne­gan kom­mer på spo­ret af en spansk skat fra 1715, over­ta­ler han mil­li­ar­da­e­ren Ni­gel Ho­neycutt til at stil­le sin luksu­sy­a­cht til rå­dig­hed for en skat­tej­agt, og da Bens eks­ko­ne ar­bej­der for Ni­gel, skal Ben plud­se­lig sam­ar­bej­de med hen­de. Ben skyl­der pen­ge til høj­re og ven­stre, blandt an­det til gangster­rap­pe­ren Bigg Bun­ny. Men spørgs­må­let er, om der over­ho­ve­det er no­gen skat? Fool's Gold TV 2: 21.10

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.