Ma­ta­dor Mik­kel

BT - - TV -

I af­ten ga­el­der det Dan­marks før­ste mel­lem­run­de­kamp ved EM-slut­run­den i hånd­bold, og mod­stan­de­ren er Spa­ni­en. Beg­ge hold er blandt for­hånds­fa­vo­rit­ter­ne til EM-tit­len, og en sejr i af­ten vil brin­ge det vin­den­de hold va­e­sent­ligt na­er­me­re en se­mi­fi­na­le­plads, da de har mak­si­mum­po­int 4 med over fra det ind­le­den­de grup­pe­spil. Hånd­bold: EM TV 2: 20.00

Den ame­ri­kan­ske pra­esi­dent har va­e­ret uter­lig over for en 14årig pi­ge, og der er kun 11 da­ge til pra­esi­dentval­get. Nu er go­de råd dy­re for pra­esi­den­tens stab, så me­di­e­eks­per­ten Con­rad Bre­an bli­ver til­kaldt. Sam­men med den ex­cen­tri­ske Hol­lywood-pro­du­cent Stan­ley Motts iva­er­ksa­et­ter han en sin­drig plan. For at afl ede op­ma­er­k­som­he­den fra se­xskan­da­len kon­stru­e­rer de en va­er­re kri­se - en tru­en­de krig. Wag the Dog 6'eren: 22.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.