Ka­ge og kaf­fe

BT - - TV -

Fe­lix og va­ga­bon­den er nå­et til Søn­derjyl­land, hvor rej­sen gen­nem Dan­mark og de man­ge ki­lo­me­ter på cy­kel er be­gyndt at sa­et­te si­ne spor på Hen­ning. Sto­re smer­ter gør det sva­ert for ham at gen­nem­fø­re. I Hø­jer bli­ver der dog ta­get ka­er­ligt imod ham med stort søn­derjydsk kaf­fe­bord hos Vi­vi og Dres på de­res bon­de­gård. Fe­lix og va­ga­bon­den DR2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.