Fies far flyt­ter

DA­GENS TIP man­dag

BT - - TV -

Aman­da og Dit­mar er ble­vet eni­ge om, hvor­dan de skal hånd­te­re de­res pro­for­maa­eg­te­skab, men hver­ken Dit­mars mor el­ler Max er helt med på den plan. Frø­ken Vet­ter­strøm ven­der til­ba­ge fra Kø­ben­havn, da hun tror, at fru Fjeld­sø er syg. De to sø­stre får en­de­lig talt ud godt hjul­pet af en fla­ske li­kør. Og så fl yt­ter Fies far ind i det lil­le hus. Ba­de­ho­tel­let TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.