Skils­mis­se­hus

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV -

Ran­di og Ja­ne gik fra hin­an­den for et halvt år si­den, men de er bun­det sam­men af de­res fa­el­les hus, som de ik­ke kan få solgt. Da de brød med hin­an­den, hav­de in­gen af dem råd til at sid­de i hu­set ale­ne, og da kø­ber­ne holdt sig va­ek, blev Ran­di bo­en­de. Beg­ge drøm­mer nu om et liv, hvor de ik­ke er la­en­ket til et hus, som de ik­ke har råd til at bo i. I hus til hal­sen DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.