Fund på Lol­land

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV -

Knut­hen­borg Sa­fa­ri­park hol­der lop­pe­mar­ked, og marskan­di­se­ren Rik­ke Fog og hen­des far gør alt for at kom­me først ind. I Am­ster­dam fi nder an­tik­vi­tets­hand­ler­ne Mar­git og Jes­per Dam­gaard-Laurit­sen nog­le spe­ci­el­le va­rer. Skra­ed­deren Pauli Tvil­ling fort­sa­et­ter sin tur rundt i Sve­ri­ge, hvor han bl.a. fi nder en bru­dekjo­le fra 1930'er­ne. Skat­teja­e­ger­ne DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.