Hella ha­der sel­fi­er

DA­GENS TIP tors­dag

BT - - TV -

Smartp­ho­nes var ik­ke op­fun­det, da Em­ma Gad skrev sin bog om takt og to­ne. Så nu for­sø­ger Hella Joof og Tho­mas Skov Gaards­vig at op­fi nde nye reg­ler til, hvor­dan vi skal op­fø­re os med vo­res mo­bi­ler og so­ci­a­le me­di­er. For kan man "like", når no­gens mor er død? Kan en mail-adres­se va­e­re for lum­mer? Og hvor­for ha­der Hella sel­fi­er? Ik­ke okay DR1: 20.30

Ved Au­stra­li­an Open i ten­nis er ma­en­de­ne nå­et frem til se­mi­fi na­ler­ne. For­sva­ren­de me­ster er ser­be­ren Novak Djoko­vic.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.